03/10/2012

Cümlenin Ögeleri


CÜMLENİN ÖĞELERİ

Öğe:Cümleyi oluşturan bölümlerin her birine öğe denir. Anlamlı ve doğru cümleler kurmaya yarayan bölümleridir. 

Bugün   /   alış veriş yapmak için   /   çarşıya   /   çıkacağım. 

]Anlam bozulmayacak şekilde birbirlerinden ayrılabilirler.

çıkacağım.

çarşıya   /   çıkacağım.

alış veriş yapmak için   /   çarşıya   /   çıkacağım.

Bugün   /   alış veriş yapmak için   /   çarşıya   /   çıkacağım.

 ]Her öğe görev ve anlam yönünden bir tek öğeye eşlik eder; onu tamamlar. Bu öğe de yüklemdir. 

Birinci derecede önem taşıyan öğe yüklemdir. 

çarşıya   /   çıkacağım.

alış veriş yapmak için   /  çıkacağım.

bugün   /   çıkacağım.

 

Yüklem

İş, kılış, oluş, hareket, durum bildiren; haber veren; cümleyi bir yargıya bağlayan çekimli öğedir. 

Araba kalabalığı şehri yaşanmaz hâle getirdi.

Şehri bu hâle getiren bir olumsuzluk da insanların birbirlerini sevip saymamalarıdır.

 Özellikleri

]Cümlenin temel öğesidir. Cümle yargı bildiren bir söz; yüklem de yargıyı üstlenen öğe olduğuna göre yüklemsiz bir cümle olamaz.

 Araba kalabalığı şehri yaşanmaz hâle .........?............          cümle değil

Şehri bu hâle getiren bir olumsuzluk da ..........?............      cümle değil

 ]Yüklem, tek kelimeden de oluşabilir bir kelime grubundan da. 

Yaşlılara saygı, topumun geçmişine olan saygısını gösterir.
İnsanlar birbirlerinin hakkına riayet etmeliler. 

] Cümle oluşturmaya yeterli olan tek öğe yüklemdir. 
Öğretmenim.
Geliyorum. 

]Diğer unsurlar, yüklemin anlamını desteklemek üzere cümlede bulunur.

 

Özne

 

Yüklemde bildirilen işi, oluşu, hareketi, durumu, kılışı yerine getiren; hakkında bilgi ve haber verilen öğedir. Yani yapanı veya olanı karşılayan unsurdur. 

Çocuklar bahçede oyun oynuyorlar.
Elimdeki defter yere düştü. 

Özne, yükleme sorulan "ne?, kim?" sorularının cevabıdır.

Göçmen kuşlar yine yolculuğa başladı.        
¦Kim? / Kim başladı? / Başlayan kim?
¦Göçmen kuşlar 

Kitaplar raflara rastgele dizilmişti.
¦Ne? / Ne dizilmişti? / Dizilen ne?
¦Kitaplar 

Özellikleri

Özne olan kelime(ler) cümlede hiçbir hâl eki almadan kullanılırlar. Herhangi bir hâl eki alırlarsa özne değil, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci olurlar.Ama çoğul ekini ve iyelik eklerini alabilir.

Ankara halkı kaldırımlarda yürüyememekten rahatsız değil galiba.
Depremzedeler hâlâ vaat edilenlerin gerçekleştirilmesini bekliyorlar. 

 

*Gizli özne bir özne çeşidi değildir. 

Dün beni aramışsın.   Sen: gizli özne
Karanlığın, yağmurun, rüzgârın içinde dört nala uzaklaştı.
Geniş merdivenlerden yukarı kata çıktı. 

*Sözde ya da gerçek öznesi olmayan cümlelerin yüklemleri, edilgen ve geçişsiz fiillerdendir.

Bu sıcakta uyunmaz.
Bu söze gülünür.
Yarın pikniğe gidilecek.
Burada kalınacak.
Dışarı çıkıp bir şişe süt almalı. 

Özne-yüklem Uyumu

Özne ile yüklem olumluluk-olumsuzluk ve tekillik-çoğulluk yönlerinden uyum göstermelidir.

a. Olumluluk-olumsuzluk Uyumu

Özne olumlu ise yüklem de olumlu; öznede olumsuzluk anlamı varsa yüklem olumsuzdur.

Yarın herkes dersten önce kütüphanede toplansın.
Hepsi burada toplanacak. 

*Öznenin olumlu olduğu hâllerde yüklem bazen olumsuz da olabilir.
Akşam yemeğine herkes katılmadı.
Yağmur yağdığı için öğrencilerin tamamı gelmedi. 

*Özne "kimse, hiçbiri, hiç kimse" kelimelerinden oluşuyorsa yüklem olumsuz olur.
Üç günden beri kimse uğramadı buraya. 
Hiç kimse bu paraya bu işi yapmaz.
Hiçbiri anlatılanlara inanmadı. 

*"ne....ne" olumsuzluk bağlacı kullanılan cümlenin yüklemi olumludur.
Ne baş ağrısı yapar, ne de bünyeye zarar verir.
Ne ölenlere ne de kalanlara yer bulunabildi. 

b. Tekillik-çoğulluk Uyumu
Özne tekilse yüklem de tekil; özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. 

Köylüler birer birer pazar yerine geliyorlar.
Çocuk annesini çağırdı.
Ali'yle Yusuf yarın Ankara'ya gelecekler. 

 

Nesne: Belirtili Nesne, Belirtisiz Nesne

 

Tanımı
Yüklemde bildirilen ve öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen öğe nesnedir.

*Yükleme sorulan "ne?, neyi?, kimi?" sorularının cevabıdır.

Burada son fırtına son dalı kırıyordu.
Bütün bu yalılar, eski Boğaziçi hatıralarını sayıklar.
Türk halkı bağımsızlığını, Ulu Önder'e ve onunla birlikte savaşanlara borçludur. 

 

Belirtme hâl eki alanlara belirtili; yalın hâlde olanlara da belirtisiz nesne denir.

Her gün gazete okuyorum. 
Gazeteyi her gün okuyorum. 

]Belirtisiz nesnenin kullanılması ile belirtili nesneninki arasında belirgin anlam farkı vardır. Nesnenin yeri de önemlidir. Belirtili nesnenin cümle içinde belirli bir yeri yoktur. Kullanıldığı yere göre cümleye değişik anlamlar katar.

Bunu bana bir çocuk anlatı.              Vurgulanan: herhangi bir çocuk
Bir çocuk bana bunu anlattı.             Vurgulanan: bu
Her hafta bir kitabı okurum.             Belirli kitaplardan birini
Bir kitabı her hafta okurum.             Belirli bir tek kitabı 

]Belirtisiz nesne daima yüklemden hemen önce gelir. Yüklemle belirtisiz nesne arasına "de, dahi, bile" edatlarından başka bir kelime giremez.
Her hafta bir kitap okurum.  
Bu günlerde herkes böyle şeyler anlatıyordu.
Gezi sırasında sincap bile gördük. 

*Bazı nesneler belirtme hâl eki almadıkları hâlde anlamca belirtili nesnedir.
"Küçük bir çırak tutmalıyız." derdi.
Gaz lâmbası ışığında Ömer Seyfettin okurduk. 

Dolaylı Tümleç

 

"-E, -dE, -dEn" eklerini alarak cümlenin, dolayısıyla yüklemin anlamını, "fiilin, çıkma (uzaklaşma), bulunma ve yönelme (yaklaşma) bakımlarından ilgili olduğu yer" yönünden tamamlayan öğedir.

 

Yer tamlayıcısı da denir.

Biz yazları köye gideriz; sahil lüksümüz yok bizim.
Nice tarihî eserler sular altındabırakılıyor.
Buğdayı çiftçiden hep ucuza alırlar.
Baş ucumdaki lâmbayı yakıp saate baktım.
Büyük bir boşlukta bozuldu büyü.
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu.
Başımız üstünden yorgun bulutlar geçer. 

*Yaklaşma ve uzaklaşma ekli yer tamlayıcıları isim cümlelerinde çok az bulunur. Bulunma ekli yer tamlayıcıları ise her cümlede bulunabilir.
-Her tarafta, yükselen otların kenarlarında, kırların en tenha ve göze görünmez noktalarında başlı başına tam bir güzellikle açılmış, belki renkleri biraz soluk kır çiçekleri vardı.
- Hâlbuki bu sergilerin getireceği sanat ve güzellik terbiyesine bilhassa biz muhtacız. 

]Dolaylı tümleç, yükleme sorulan "nereye?, nerede?,  nereden?, kime?, kimde?, kimden?, neye?, nede?, neden?" sorularının cevabıdır.

Bunları babana sormalısın.                        Kime?
Aradığınız kitapları sahafta bulursunuz.    Nerede?
Tebeşir kireçten yapılır.                             Neden? 

 

Zarf Tümleci / Edat Tümleci

 

Yüklemin anlamını zaman, durum, yön, miktar, tarz, vasıta, şart, sebep, birliktelik yönlerinden tamamlayan kelimeler ve kelime gruplarıdır.

 

*Edat tümleci (edatlı tümleç) olarak adlandırılan tümleçler de birer zarf tümlecidir.

Akşama kadar çalıştık.
Toprak derin derin ürperdi.
Bu şiir yağmur yağarken yazdım.
Ben resim çekmeyi de çok seviyorum.
Akşama doğru eve varırız.
Aşağı inmişti.
İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
Bu hastahanede aylarca kalırsa, üç beş ameliyata dayanırsa, kurtarmaya çalışırız.
On beş yaşına dek evinden uzun süreli ayrılmadı. 
Anlatılanları korkuyla dinledik.

Hastayı ambulânsla getirmediler; taksiyle getirdiler.        vasıta
Yağmur yağdığı için sular kesilmiş.                                    sebep
Düşüncelerinizi bir kompozisyonla açılayın.                       araç
Bazı öğrenciler anneleriyle gelmişlerdi.                             birliktelik 

]Zarf tümlecini bulmak için yükleme "nasıl?, ne zaman?, ne kadar?, nereye?" ve "kiminle?, neyle?, niçin?, neden?, niye?"soruları sorulur. 

Sağa sola bakmadan içeri girdi.                            Nasıl?  Nereye?
İki arkadaş gece boyunca uzun uzun konuştular. Ne zaman?  Nasıl?
Biz , akşamki trenle gideriz.                                  Neyle?
Raşit'i son gördüğümde Hüseyin'le geziyordu.      Kiminle?
Çocuk korkudan konuşmuyordu.                           Neden?
Onu görmek için beklemiştik.                                 Niçin? 

Tags: Cümlenin Ögeleri, Dolaylı Tümleç Nasıl Bulunur, Zarf Tümleci Nasıl Bulunur,  Nesne Nasıl Bulunur

03/10/2012

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitabı Cevapları

8. Sinif Fen ve Teknoloji Ders Kitabi Cevaplari Meb Yayinlari

Sayfa 21        Sayfa 129          Sayfa 197
Sayfa 31        Sayfa 130          Sayfa 205
Sayfa 35        Sayfa 131          Sayfa 208
Sayfa 43        Sayfa 144          Sayfa 209
Sayfa 47        Sayfa 148          Sayfa 219
Sayfa 50        Sayfa 151          Sayfa 225
Sayfa 51        Sayfa 154          Sayfa 230
Sayfa 58        Sayfa 155          Sayfa 236
Sayfa 64        Sayfa 163          Sayfa 237
Sayfa 72        Sayfa 166          Sayfa 243
Sayfa 75        Sayfa 170          Sayfa 254
Sayfa 91        Sayfa 179          Sayfa 265
Sayfa 108      Sayfa 181          Sayfa 268
Sayfa 121      Sayfa 189          Sayfa 269

Tags: 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitap Cevapları, 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konuları, 8. Sınıf Fen ve Teknoloji  Konu Anlatımları

03/10/2012

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitabı Cevapları

7. Sinif Meb Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabi Cevaplari 

I. ÜNİTE
Sayfa 30        Sayfa 39            Sayfa 52 
Sayfa 61        Sayfa 62            Sayfa 63

Tags: 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitap Cevapları, 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konuları, 7. Sınıf Fen ve Teknoloji  Konu Anlatımları

03/10/2012

6. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitabı Cevapları

 

Bu yazımızda sizlere 6. sınıffen ve teknoloji kitabının cevaplarını veriytoruz başarılar. 
6. Sinif Lider Yayinlari Fen ve Teknoloji Ders Kitabi Cevaplari
Sayfa 51      Sayfa 52         Sayfa 53
Sayfa 81      Sayfa 82         Sayfa 137

Tags: 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitap Cevapları, 6. Sınıf Fen ve Teknoloji  Konuları, 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı

03/10/2012

Dilin İşlevleri (Dil ve Anlatım Dersi Konusu)

 

Dil ve analtım dersi konusu olan dilin işlevleri bir çok kategoriye ayrılır..

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış, seslerden örülmüş anlaşma sistemine dil denir.

Dilin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:
- Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir.
- Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır.
- Dil, düşünce ve zekanın bir göstergesidir.
- Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır.
- Dil birliği, bir milleti oluşturan özelliklerin başında gelir.
- Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler oluşturur.
- Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir.

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçlardan biridir. İletişimin dille gerçekleştirilen, jest ve mimiklerle gerçekleştirilen, resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen ya da simgelerle gerçekleştirilen türleri vardır. Bu bölümde dille gerçekleştirilen iletişim ve bu iletişimde dilin kazandığı işlevler üzerinde duracağız. Dilin iletişimde kazandığı işlevlerin tam algılanabilmesi için iletişim öğelerinin bilinmesi gerekir.

İletişim öğeleri şunlardır:
Kaynak (Gönderici): Duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi ya da topluluk.
Alıcı: İletilen sözü alan kişi ya da topluluk.
İleti (Mesaj): Gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da istek.
Kanal: Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekli (sözlü - yazılı).
Dönüt: İletiye verilen her türlü yanıt, geri bildirim.
Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortam.

1. GÖNDERGESEL İŞLEV

Bir ileti dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi için düzenlenerek oluşturulmuşsa dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Bu başka bir ifadeyle dilin bilgi verme işlevidir. Burada amaç, gönderge konusunda doğru, nesnel, gözlemlenebilir bilgi vermektir. Bu işlev daha çok kullanma kılavuzlarında, nesnel anlatılarda, bilimsel bildirilerde, kısa not ve özetlerde karşımıza çıkar.

ÖRNEK: " Hegel'in felsefesinin çıkış noktası bilim değil, tarihtir."

2. HEYECANA BAĞLI İŞLEV

Bir ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulmuşsa dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır. Bu işlev, göndericinin kendi iletisine karşı tutum ve davranışını belirtir. Bu işlevde çoğunlukla duygular, heyecanlar, korkular, sevinç ve üzüntüler dile getirilir.

Dilin göndergesel işlevinde nesnellik, heyecana bağlı işlevinde öznellik hâkimdir. Özel mektuplarda, öznel betimlemeler ve anlatılarda, lirik şiirlerde, eleştiri yazılarında dilin heyecana bağlı işlevinden sıkça yararlanılır.

ÖRNEK: "Ben bu davranışınızı etik bulmuyorum, siz yanlış davranıyorsunuz."

3. ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ:

Bu işlevde ileti alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmiştir. İletinin bir çeşit çağrı işlevi gördüğü bu işlevde amaç, alıcıda bir tepki ve davranış değişikliği yaratmaktır. Propaganda amaçlı siyasi söylevler, reklâm metinleri, genelgeler, el ilanları genellikle dilin bu işleviyle oluşturulur. Dilin alıcıyı harekete geçirme işleviyle hazırlanan metinlerde gönderici, iletiyi alanı işin içine sokmayı, onu sorgulamayı ister.

ÖRNEK: "Sınıfı hemen terk et."

4. KANALI KONTROL İŞLEVİ:

Bir ileti, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmişse dil, kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır. Gönderici ile alıcı arasında iletişimin kurulmasını, sürdürülmesini ya da kesilmesini sağlayan bu işlevde iletinin içeriğinden çok iletişimin devam ettirilmesi olgusu ağır basar. Törenlerde, uzun söylevlerde, aile yakınları ya da sevgililer arasındaki konuşmalarda; dilin kanalı kontrol işlevini yansıtan iletiler sıkça kullanılır.

ÖRNEK: "Beni anladınız değil mi?"

5. DİL ÖTESİ(ÜST DİL)İŞLEVİ:

Bir ileti dille ilgili bilgi vermek üzere düzenlenmişse o iletide dil, dil ötesi işlevde kullanılmıştır. Dilin dil ötesi işlevinde iletiler, dili açıklamak, dille ilgili bilgi vermek için düzenlenir. Daha çok bilimsel metinlerde ve öğretme amaçlı konuşmalarda karşımıza çıkan ve "yani, demek istiyorum ki, bir başka deyişle" gibi sözcüklerde kendini gösteren dil ötesi işleve, günlük yaşamda da sıkça başvurulur.

ÖRNEK: "Beni yanlış anlamayın, ben bu sözcüğü mecaz anlamda kullandım."cümlesinde ileti, dille ilgili bilgi vermek, başka bir iletiyi açıklamak üzere düzenlenmiştir.

6. ŞİİRSEL(SANATSAL)İŞLEV:

Bir iletinin iletisi kendisinde ise dil şiirsel işlevde kullanılmıştır. Dil bu işlevde kullanıldığında iletinin iletmek istediği husus, iletinin kendisindedir. Bu durumda ileti, kendi dışında herhangi bir şeyi ifade etmez, yansıtmaz. Obje iletinin kendisidir. Örneğin dilin şiirsel işlevde kullanıldığı metinler olan lirik anlatılarda ve şiirlerde şiirin amacı o şiirin kendisidir. Şiirsel metinler, kendinden başka bir şeyi ifade etmeye ihtiyaç duymaz, bir şiir sadece şiir olduğu için önemli ve anlamlıdır, yani şiirin gerçeği, şiirin kendisidir. Dilin şiirsel işleviyle kullanıldığı metinlerde gönderici alıcıda hissettirmek istediği etkileri uyandırmak için, dili istediği gibi kullanır, yani kendi özgün üslubunu oluşturmak için bir anlamda dili yeniden yaratır. Edebi sanatlardan, karşılaştırmalardan, çağrışım gücü yüksek sözcüklerden yararlanarak imgeler oluşturur, sözcükleri daha çok yan ve mecaz anlamlarda kullanır. Edebi metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır.

Dil ve konuşabilme yeteneği, insanoğluna yaratılışıyla birlikte bağışlanmış ve onu diğer canlılar üzerinde üstün kılmış en önemli özelliklerinden birisidir. İnsan adı verilen bu canlı türünün en üstün özelliği düşünebilmesi ve muhakeme edebilmesidir. Dil-düşünce ilişkisi ise, yüzyıllardan beri araştırılan bir konudur. Kimi dilbilimcilere göre, dil, düşüncenin evidir. Diğer bir söyleyişle, düşünce ancak dille oluşur ve yine dil sayesinde dış dünyaya aktarılır. Çok yeni sayılabilecek bir bakış açısına göre ise, adlandırma ve kavramlar olmadan düşünce üretilemez. Öyle anlaşılıyor ki insanı insan yapan bu iki temel özelliği, birbiriyle yakından ilgilidir.

Dil, bireye düşünce üretebilme, düşüncelerini dışa vurma, bilgi edinme, geçmişini hatırlama, gününü yaşama, geleceğine yön verme, kişiliğini kazanma, hayatını sürdürme gibi daha pek çok açıdan yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle dil, daha çok bireyseldir. Çünkü, kişiliğimiz biraz da dilimizle kazanılır ve kişiliğimiz aslında dilimizde gizlidir. Dil, ferdî ve millî kişilik ve kimliğimizi bünyesinde barındırır. Dil, hayatın her safhasını kapsayan, her an onun içinde yaşadığımız genişçe bir dünyadır. Kısacası, dil, aslında hayatın kendisidir.

İnsanoğlu, toplu hâlde yaşamaya mecbur ve muhtaç olan bir canlı türüdür. Hiçbir insan tek başına yaşayamaz. İnsanların bir arada yaşayabilmeleri için, aralarında birtakım ortak özelliklerin bulunması gerekir. İnsanları bir araya getirip aralarında ortak duygusal bağlar kuran vasıtalardan birisi de dildir. Dilin insanlar arasında iletişimi sağlaması, onun çok küçük bir yönünü ifade etmektedir. Dil, asla mekanik değil, duygusal bir iletişim aracıdır. Dilin asıl işlevi, insanlar arasında doğal, duygusal ve ruhsal bağlar kurmasıdır.

Böylelikle diller, insan topluluklarını birbirlerine yaklaştırarak "millet" adı verilen sosyal kurumun oluşmasına zemin hazırlarlar. Bu yönüyle dil, milleti oluşturan bireyler arasında tam bir birleştirici unsur görevini üstlenir. Onları duygu, düşünce, hayal ve en önemlisi dış dünyayı algılama açısından birbirine yaklaştırır. Dil sayesinde ortak duygu, düşünce ve ideallere sahip olan bireyler arasında, aynı zamanda ortak bir şuur da oluşur. Bu şuur ferdî şuurun çok ötesinde millî bir şuurdur. Millî şuur ise, bir milleti ayakta tutan, geçmişini hatırlatan, değerlerini bugüne taşıyan, bugününü en güzel şekilde yaşatan ve bütün bunları kapsayacak şekilde geleceğe yön veren hareketlerin bütünüdür.

İleti, dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi amacıyla düzenlenerek oluşturulmuşsa dilin "göndergesel işlev"de; ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulmuşsa dilin "heyecana bağlı işlev"de; ileti, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmişse dilin "alıcıyı harekete geçirme işlevi"nde; ileti, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmişse "kanalı kontrol işlevi"nde; ileti, dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmişse "dil ötesi işlev"de ve iletinin iletisi kendinde ise dilin "şiirsel işlevi"nde (Poetik) kullanıldığı vurgulanır.

Edebî metinlerde, şiirsel işlevinin hakimiyetinde dilin diğer işlevlerinin de kullanıldığı belirtilir. Bazı metinlerde, birkaç işlevin birlikte kullanılabileceği sezdirilir. Dil "şiirsel işlevi"nde kullanıldığında iletinin iletmek istediği husus, iletinin kendisinde aranmalıdır. Bu durumda ileti kendi dışında herhangi bir şeyi, herhangi bir olguyu ifade etmez, yansıtmaz. Obje iletinin kendisidir. Ancak bu, iletinin insandan, hayattan ve yaşanılan dünyadan soyutlanması değildir. Burada sanata özgü gerçeklik vurgulanmalıdır.

Tags: Dilin İşlevleri, Dilin Göndergesel İşlevi, Dilin Heyecana Bağlı İşlevi, Dilin Alıcıyı Harekete Geçirme İşlemi , Dilin Dil Üstü İşlevi, Dilin Sanatsal İşlevi

03/10/2012

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Cevapları

 

sayfa16

1 soru: Şemsi Efendi Okulu-Selanik1886
2 soru: Askeri Rüştiye-Selanik-1893
3 soru: Harp Akademisi-İstanbul-1902
4 soru: İstanbul Minber -1918


sayfa 17

mustafa kemalin askeri görevleri

Çanakkale Cephesi albay rütbesine yükseldi ve çeşitli madalyalar verildi
Kurtuluş Savaşı kurtuluş savaşını başlatıp türk millletini zafere ulaştırmıştır 
31 Mart Olayı haraket ordusu istanbuldaki ayaklanmayı bastırarak düzeni sağladı 
Trablusgarp mustafa k 1912 de italyanlara karşı büyük mücadele vermesi
Sakarya Meydan Savaşı başkumandanlık meydan muharebesini kazanmıştır
Gelibolu Kara Savşları arıburnu,conbayırı ve anafartalarda büyük başarılan kaznmıştır

1soru: trablusgarp savaşı,kafkasya savaşı,31 mart olayı,çanakkale savaşı ve kurtuluş savaşı
2 soru:çok istekli,zeki ilerigörüşlü olması büyük başarılar sağlamıştır


sayfa 19

1soru mustafa kemal idadide bazı fransız düşünrlerinin eserleriyle tanıştıbu düşünrlerin fikirleri üzerine arkadaşlarıyla tartışmalar yapmıştır
2soru:türk kültür ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde mustafa kemalin fikir hayatı şekillendi özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı
3soruyu yapamadım
B'de sf 24ten yararlanabilirsin


sayfa 20 

1soru:a)vatanseverliği:vatanı nı sevmesi onun savaşlarda başarılı olduğunu gösterir
b)cesareti:düşüncelerini cesaretle söylemesi onun açıksözlü olduğunu gösteriyor ve güzel konuşmalarıyla kısa zamanda tesiri altına altına alıyordu insanları
2 ve 3 soru kişisel ödev kendin yapabilirsin


sayfa 26

ingiltere=itilaf ham madde ve osmanlıyı paylaşma
fransa =itilaf ortadoğudaki topraklara göz dikiyorlar gayrimüslimlere göz dikiyorlar
almanya=ittifak ingiltere ve fıransanın alamadığı toprakları almak
avusturya-macaristan=ittifak ege denizlerine ulaşmak ve ruslara karşı rekabet içinde olmalarıdır
italya=itilaf daha önceden trablusgarpı almıştı ama amacı daha fazla toprak ele geçirmekti
3)yeni sömürgeler elde etmek ve dünyayı yeniden paylaşmak


sayfa 27

1Mustafa Kemal Paşa 20 ocak 1915te Tekirdağ'a tayin edildi MKemal böylece büyük savaşın başında maydos mıntıkasdı kumandanı olarak hizmete başladı
2MKemal Paşa'nın görüşleri kitaptaki görüşlerle anlam olarak çelişkilidir
3zaten verdim
4Vatan ve Millet sevgisi,ileri görüşlülüğü ve önder oluşu


sayfa 28

merhaba abicim nasılsın Beni sorasan ben çok iyim çanakkale cephesindeyim 
Ben buraya askeri arabalarla geldimCephenin durumu çok iyi binlerce Türk askeri varKomutanlarımızda Çok iyi savaşın gidişatı iyi birden çok gemileri öldürdük Ben burda canımı türk askerine vermişim çokda iyim Kendine çok iyi bak ellerinden öpüyorum


sayfa 29

1.soru 
a:Boğazlardan geçip çarlık rusya'sına yardım etmek
b:İstanbul ve Anadolu arasındaki bağlantı kesilmiştirOsmanlı devletinin siyasi varlığını tehdit eder
2.soru (5maddesi) sınırların korunması ve iç güvenligin saglanması dışında , osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir

3.soru (7maddesi) itilaf devletleri güvenliklerini tedhit edecek bir durmun ortaya çıkması halinde herhangi bir staretejik yeri işgal etme hakkına sahip olacakdır

4(8):
a)osmanlı demir yollarında itilaf devletleri istifade edecekler ve osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır

5.soru (12maddesi) hükümet haberleşmesi dışında ,telsiz,telgraf ve kabloların denetimi , itilaf devletlerine geçecektir 

O zamanlardaki tek iletişim aracı telsiz,telgraf itilaf devletleri bunlara el koyarak halkın iletişimine el koyuyor aslındaMesela İzmir işgal edildiğinde dışarıdan yardım çağıramayacaklar çünkü telsiz,telgraf denetim altında yada bunu dünyaya duyuramayacaklarHiçbir bölgenin birbirinden haberi olmayacak

İtilaf devletleri anlaşmaya direkt işgal maddesi koymayıp anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştırBu madde oldukça ucu açık bir maddedirÇünkü hangi durumların kendi güvenliklerini tehdit edeceklerini belirtmemişlerİstedikleri zaman bir neden gösterip Osmanlı'ya saldırabilirlerOsmanlı işgale açık hale gelmiştir 

itilaf devletleri saldırı yaptıklarında kendilerine direnecek Osmanlı ordusu olmamasını amaçlamışlardırOsmanlı saldırılara karşı askersiz(savunmasız) kalmıştır


30 sayfa


1 sorusunun cevabı =osmanlı devletini bölerek kendi devletini kurmak 
2 sorusunun cevabı= tüm devletleri bir araya getirmek 


sayfa 31


a)vatanın düşman elinde olduğu
b)beklentisi olmuş cemiyetlerin kurulduğu
c)'' '' '' ''
biraz yardım edebildiysem ne mutlu bana

2 sorunun cevabı
a)düşmanın osmanlıyı kapışması
b)çaresizlik
c)cemiyetlerin kurulduğu

3sorunun cevabı
a)düşman basmış durumda
b)çaresizlik ve umut bekliyorlar
c)direniyorlar ve karşı koyuyorlar
4sorunun cevabı
a)bekliyorlar
b)çaresizler
c)direniyorlar

bu arada hani 1,2,3,4 ve şıklı olanlar şiirin her bölümde ana fikir nedir hangi olaydan bahsediliyor
anlatılan olaylardA TÜRK HALKININ durumu nasıl 
olaylar karşısında türk halkı nasıl bir tutum sergiliyor
bu sorular yani şaşırma

şiirrin ana teması=osmanlının işgali
türk halkının işgale karşı duygu ve düşünceleri=çaresizlikle umut bekliyorlar
türk halkının işgale karşı faaliyetleri=milli cemiyetler kurmuşlar


SAYFA 32 


1= vatan işgal altında 
2=işgalin simgesi
3=devletin simgesi
4=askerin silahsız ve üzgün olması
5=düşmanların yurdun dört bir yanını sarması


33 sayfa

1soru : Batı Anadoluda devam eden direnişin son durumunu gözden geçirmek ve teşkilatlandırmayı tamamlayabilmek amacıyla Alaşehir Kongresi toplanmıştır 
Balık Esiri bilmıyorum


sayfa 34


samsun:9.ordu Müfettişi olarak görevlendirilmiştir.rum çetelerinin bölgede faaliyetlerini kontrol altına almak için görevlendirilmiştir.

Amasya: Amasya genelgesi yayınlanmıştır. milli mücadelenin gerekçesi amacı ve yöntemi bu genelge ile kararlaştırılmıştır.

Erzurum: Dogu vilayetlerinde Ermeni çetelerin (hınçak taşnak) yaptığı zararlı faaliyetleri engellemek amacıyla hazırlanan kongreye katılmıştır.Erzurum kongresi aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre hüviveti kazanmıştır.

Sivas: Sivas kongresi toplanmıştır.erzurum kongresinde alınan kararlar aynen geçmiştir, cemiyetler tek çatı altında birleştirilmiştir,heyeti temsiliye yürütme organı görevi üstlenmiştir.


sayfa 35
 

1. soru cevabı: yatacak yer, ekonomik sıkıntı, yeteri kadar yiyecek içecegin olmaması

2.soru cevabı: halktan yardım alınmıştır.osmanlı devletinin topladıgı vergilerin ankarada toplanmasına karar verilmiştir.insanlar yoksukluga gögüs germeyi ögrenmiştir.

3.soru cevabı: cesaretliliği, vatan severliliği, pes etmemesi, kararlı olması

4.sorunun cevabı: daha çok çalışmamız gerektiğini.pes etmememiz gerektiğini.


sayfa 36

sayın meclis üyeleri
bezı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederak memlekerlerime dönmek zorunda kaldı ve gitttiler.kimseyi zorla TBMM ye davet etmedim.herkes karrında özgürdür.ben kutsal davaya inanmış biri olarak gitmeyeceğim.inanaıyorumki yoksulluk bahane deyil tam tersi bizim çalışma azmimimizi artıracak bir unsur.isterseniz hepiniz gidiniz ben ve mustafa kemal ,askerler kalacağız.bir elimize türk bayrağını alır bir elimizede guru ve şerefi alır yola devam ederiz.tek kurşunumuz kalana dek vatanımızı savunuruz.umarım vatanımızı ülkemizi bu sorunlardan kurtaracağız..


sayfa 37


1.sorunun cevabı: Askerler halk atatürk 

2.sorunun cevabı:bir isyandan çıktıkları için çoq üzüntülüler hüzünlüler oradaki kadın ise mustafa kemal'in konuşmalarından etkilenmiş ve hüzünlenmiştir.

3.sorunun cevabı:Mustafa Kemalin herşeye rağmen halkıyla ve kendisiyle gurur duyuyor , bayraga ve atatürk'e saygı duyuluyor.

4.sorunun cevabı: askerlere ve karşısındaki türk bayragına *** vermiştir.

5.sorunun cevabı: m kemal atatürk=Lider olması. bayraga saygı duyulması ve bayragımızın bagımsızlıgımızı simge etmesi

6.sorunun cevabı: orada duran kadın çünkü: kucagında çocuguyla beraber m kemal atatürk ü dinlemeye gelmiş olması


sayfa 38:
 
behçet bey: sevr antlaşmasının şartları çok ağırv e bu bizim yaşama hakkımızı resmen kısıtlamaktadır.
joseph friday: sevr antlaşması gerçekten ağır bir antlaşma ama gücünü göstermek için gayet ideal
kara fatma: sevr antlaşması halkın yaşama hakkını elinden alacak şekilde düzenlenmiş ve savunmamız etkisiz hale getirilmeye çalışılmış.
bozan ağa: sevr antlaşması ekonomiyi de etkiliyor.Savaştan yeni çıkmış osmanlı devleti bunu kaldıramaz.


44 SAYFA

SARIKAMIŞ 
Sarıkamış Harekatı, her türlü imkansızlıklar içinde kırık bir ümidi gerçekleştirmeye yönelen ama sonu hazinle biten bir felakettir Sarıkamış/Beyaz Hüzün, tarihimizdeki bu hazin harekatın nasıl gerçekleştiğini anlatmak, askerimizin hem tabiatla, hem de Ruslarla olan mücadelelerini gözler önüne sermek ve Sarıkamış şehitlerinin hatırlanmasını sağlamak amacıyla kaleme almıştır Bu kitap; okurları tarihin acılarla dolu bir sayfasına, bütün olanaksızlıklara ve karakışa rağmen Osmanlı askerinin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikayesidir
1914-1915 sarıkamış harekatı bir dram degil kahramanlık destanıdır
CEVAPLARI
1 2006 Subat ayında İSMAİL BİLGİN
2 VARDIR;Çanakkale'ye gidenler,Gelibolu,Çanakkalenin isimsiz kahramanları, kurtulusa kosanlar 

4 eserebir kahraman daha ilave etmek isteseydim MKemal Paşa olurdu
5 kurtulus Şavası,1 Dünya savası,trablusgarp vb


SAYFA 45
 
soru 1)cvp=Iinönü savaşından sonra yazılmıştır
soru 2)cvp=öyle görünüyor ki artık bagımsız olacagız 
3)cvp=bau savaşın komutanı mustafa kemal paşadır
4)bahsedilen düşman yunanlılardır
5)cvp=biLmioRum yapamadım:s
6)cvp=bu savaştan sonra londro konferansı gerçekleşmiştir
7):S
8)cvp=düşmanın amacı batı anadoluyu hakimiyeti altına almaktıR yaRdımıımım dokuMduysa bi teşekkR yeteR:P


sayfa 46


1-Birinci kıta,birinci ve ikinci mısra
2-yurdumuzun tüten en son ocaga kadar bayrağın dalgalanması
3-senin için dökülen kanları helal olması için gül
4-birinci kıta, 3ve 4 üncü mısra


sayfa 47

Hamdullah Suphi , (d 1885 İstanbul, Osmanlı Devleti - ö 10 Haziran 1966 İstanbul, Türkiye), Çerkez asıllı Türk edebiyatçı, yazar, milletvekili, siyasetçi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde büyükelçilik görevinde de bulunmuştur

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Meclis'te yaptığı coşkulu konuşmalarıyla tanınan siyaset adamı ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver, Tanzimat Dönemi bilim ve siyaset adamlarından Abdüllatif Suphi Paşa'nın oğluydu Orta öğrenimini Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) tamamladı ve meslek olarak öğretmenliği seçti Ayasofya Rüşdiyesi'nde hitabet ve Fransızca, Darülmuallimin'de edebiyat, Darülfünun'da Türk-İslam sanatı dersleri verdi İlk şiirini amcası Samipaşazade Sezai'nin Paris'te çıkardığı 'Şura-yı Ümmet' gazetesinde yayımladı (1902) 1909'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı 1911'de bu topluluktan ayrılarak Genç Kalemler çevresinde gelişen Milli Edebiyat Akımı'na bağlandı 1912'de milliyetçilik akımının İstanbul'daki merkezi olan Türk Ocağı'na girdi ve başkan oldu

İstanbul'daki işgalci güçlere karşı düzenlenen açık hava toplantılarında, daha sonra TBMM'de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hitabetin etkili örnekleri olarak gösterilen konuşmalar yaptı ve güçlü bir hatip olarak tanındıSon Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920) Antalya üyesi olarak seçilmiştir TBMM ilk döneminde Antalya, 1923'te İstanbul milletvekili olarak TBMM'de bulundu 1920 ve 1925 yıllarında iki kez Milli Eğitim Bakanı oldu 1927'de yeniden İstanbul milletvekili seçildi ve 1935'te Bükreş Büyükelçiliği'ne atandı ?te İçel ve 1946'da İstanbul milletvekili olarak yeniden Meclis'e girdi 1950 seçimlerinde Demokrat Parti (DP) listesinden bağımsız Manisa milletvekili, 1954'te yine DP'den İstanbul milletvekili seçildi 1957'de Hürriyet Partisi adayı olarak katıldığı seçimleri yitirdi ve 1966'da ölümüne kadar Türk Ocakları Merkez Heyeti'nin başkanlığını yürüttü

Kültür ve siyaset hayatının renkli simalarından ve coşkulu hatiplerinden biri olan Hamdullah Suphi Tanrıöver'in konuşmalarından seçmeler 'Dağ Yolu' (1928-1931), yazıları da 'Günebakan' (1929) isimli kitaplarda toplandı


Sayfa 48:


1 Mudanya kralı ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için başkomutanlığın kendine verdiği yetkiyi kullanarak Tekalif-i Milliye emirlerini yaymıştır

2 Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için istemiştir

3Askerlerin ihtiyaçlarını, cephanenin ihtiyaçlarını karşılamak için bu malzemeleri istemiştir

4 [buraya anlamını bilmediklerinizi yazın]


Sayfa 49:


6 Askerlerimiz aç kalmaması için askeri yemek yapılır

7 Her an savaş çıkmasından korkuyorlar ve olası ihtimallere karşı bulunduruyorlar

8 Düşmanlara karşı kendi canını ortaya koyan askerlerimizden kalmıştır

9 ORDUMUZ BU USTALAR SAYESİNDE SİLAH ELDE ETMİŞVE TAMİR İŞLERİNİ YAPTIRMIŞ OLABİLİR

10 BAZI TAŞITLAR HAYVAN GÜCÜYLE ÇALIŞTIGI İÇİN HAYVANLARA AT KONULMUŞ OLABİLİR

11 BEN BU DÖNEMDE HALKA CEPHELERİN DURUMUNU ANLATIR KENDİ KENDİME YARDIM EDERDİM


sayfa 53

1mustafa kemal paşa yukarıdaki sözüyle telgrafı kazım-ı karabekire çekmiştir
2yukarıdaki sözüyle tekaluf-i miliyi anlatmıştır
3Atatürk'e TBMM görevi 1920 tarihinde verilmiştir
4sakarya savaşını vermiş olduğu emir ya istiklal ya ölüm emridir
5 bunu da sen yap yardım edebildiysem bi tşk etmen yeterli


Sayfa 54:


2. 
15 Mayıs 1919’dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar süren Kurtuluş Savaşı’nda cephede veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakarlık gösterenlere İstiklal Madalyası verilmiştir
20 Kasım 1920’den itibaren 1926 yılına kadar, milletvekili, kuvay-ı milliyeci, PTT memuru, mülk-i amir ve askerlerden oluşan toplam 6920 kişi TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir 1968’de 1005 sayılı yasanın (1 Mart 1968 tarihi itibariyle) kabulüne kadar geçen 47 yıl içinde 17557’si subay-astsubay ve 77704’ü erbaş ve er olmak üzere toplam 95261 kişiye “İstiklal Madalyası” verilmiştir
30 Ocak 1929 gün ve 3579 sayılı kanun gereğince; Kurtuluş Savaşı'nda milli orduda görev alan alay sancaklarına da birer İstiklal Madalyası verilmiştir
Türkiye'de ayrıca İstiklal Madalyası sahibi iki şehir bulunmaktadır Bunlar Kahramanmaraş ve İnebolu'dur
Kahramanmaraş, 21 Ocak 1920 – 11 Şubat 1920 arasında kurtuluş mücadelesi vererek şehri Fransız işgalinden kurtaran halkın kahramanlığı nedeniyle 5 Nisan 1925’te kırmızı şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirildi Kurtuluş Savaşı sonrasında Meclis’ten gelen şehirde Kurtuluş Savaşı’na katılanların bildirilmesi şeklindeki yazı üzerine toplanan şehrin ileri gelenlerinin “Maraş’ta Milli Mücadele’ye katılmayan tek bir fert bile yoktur” cevabı üzerine TBMM, madalyayı fertlere değil bütün şehir halkına verme kararı almıştır 1925’ten beri 12 Şubat’ta gerçekleşen törenlerde şehrin İstiklal Madalyası bayrağa törenle takılarak bu olay canlandırırlı
İnebolu ise 9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İnebolulu kayıkçıların gayretleri ve başarıları nedeniyle beyaz şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir Madalya, İnebolu Belediyesi’nde muhafaza edilmektedir Her yıl 9 Haziran’da tören alanında istiklal madalyası ile birlikte verilen berat açılıp okunur
İstiklal Madalyası, madalya sahibinin ölümü üzerine; varsa erkek oğullarından en büyüğüne, erkek oğlu yoksa kız çocuklarından en büyüğüne, kız çocuğu da yoksa babasına, o da yoksa annesine, o da yoksa karısına miras yoluyla intikal eder


Sayfa 55


A4-2
B8-8-2-9
C5-4-2
Ç5-1-2-6
D1-2-4-c
E3-2-8
F3-1-8


61SAYFA: A)Bölümü


Soru 1-Esas olarak millete mevcut olduğundan,milleti oluşturan fertlerin herbirine değil,milletin bütününe ait olduğu ve parçalanamaz,bölünmez olduğundan

Soru 2-Millete ait olan egemenlik başkasına mâl edilemez,devredilemeyeceği ve geçerliliği yitirmemesi içinEğer iki kişilik olursa anlaşmazlık çıkar

Soru 3-Kişi egemenliği olursa halk ezilir ve burda saltanata benzetiliyorAma millet egemenliği olursa halk gayet demokratik bir şekilde yaşar

Soru 4-Bütünümüze hitap ettiği ve milli olduğu için parçalanamaz ve bölünemez

Soru 5-Teşkilatımızda milli güçleri etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir


B)Bölümü

Saltanat:Kişi Egemenliği 
Meşrutiyet:Kişi Egemenliği-Meclis-Seçim
Cumhuriyet:Meclis-Seçim-Partiler-Milli Egemenlik-Kişi Hak ve Özgürlüklerine saygı-Anayasa


62SAYFA: 1BOŞLUK


Çünkü:Sevr antlaşmasında bağımsız ve özgür olmayan bir millet olarak ön plana çıkmamız bekleniyorFakat hiçbir millet bağımsız yaşamaya boyun eğemezTıpkı kürtlerin yaptığı gibi

2BOŞLUK


Lozan antlaşmalarında sevrde olduğu gibi bir tepki altında bir tehdit altında değildiLozan antlaşmasında ülke topraklarımız dahil kazanılmıştır

63SAYFA:


Kalkınma Planları:
1930 Göktürk'te modern türk donanması temaları alındı

Sanayi:
1927 Sanayi-i Teşvik Kanunları çıkarıldı
1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koyuldu
1935 Modern Etkik Arama Enstitüsü kuruldu

Bankacılık:
1924 TC Ziraat Bankası kuruldu

Tarım:
1903 Ulusal Sesler Fabrikası açıldı

Savunma Sanayi:
1930 Ankara'da sanayi kongresi toplandı


64SAYFA:


1TİK 'de alınan kararlar daha sonra ekonomi ile ilgili yapılacak çalışmalara temel teşkil etmiştir

2 Bir toplantı ile herkese tasarrufun önemi bildirilebilir ya da afişlerle

3 Bu size ait bir soru (:

4 İlk önce olur olmaz şeylere para harcamamak,Lüzumsuz ise söndür sözü ile ışıkları gece gündüz açık bırakmamak

5 Su, Petrol, Doğal gaz

6 HEm ülkemize hem geleceğimize katkı sağlamış oluruz

7 TASARRUF ET ÇOCUĞUNUN GELECEĞİ KURTULSUN (:

8 Gösteriler yapabilir veya daha iyi açıklamak için tiyatroya çevirilebilir 


65SAYFA:A)Bölümü


Ankara'nın başkent oluşunu etkileyen nedenler hep aynı yerde buluşmuşlar ve Ankara yönünde bir kuvvet oluşturmuşlardırKısaca;1)Ank ara'nın jeolojik stratejik ve coğrafi konumu2)Ankara'da oluşan Kuvay-i Milliye ruhu3)İstanbul'un siyasi ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik

B)Bölümü


1 "tozlu ve sisli bir hava, yer yer toz hortumları havaya yükselip hava boğuklaşıyor

2 Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevrildiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlara dönüşecek Hem bunu hepimiz göreceğiz

3Türk'ün imkansızı imkan haline getirin kudretini Dünya'ya imkan haline getirmesi için

4 Türk milletinin tutum ve tasarrufu ile kurulmuştur


66SAYFA


DEMOKRATİK CUMHURİYET

Cumhuriyet,halkın oyları ile seçtiği millet vekilleri ve onlardan oluşan hükümet tarafından yönetildiği bir yönetim şeklidir Bu sistemde insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü esastır
Demokrasi ise, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyulan, kişilerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin kanunlarla teminat altına alındığı, toplumun kendi yöneticilerini kendi oyları ile belirlediği bir sistemdir Demokraside siyasi ve hukuki eşitlik esastır
Cumhuriyetçilik fikri Avrupa’da aydınlanma ile birlikte güç kazanmaya başladı Bundan önce ise egemenlik papa ile kral arasında paylaşılmıştı Halkın karar alma yetkisi veya siyasal bir katılımı kesinlikle yoktu
Tabi Avrupa bu duruma gelinceye kadar çok büyük bir bedel ödedi 1789 Fransız ihtilali ile Avrupa’da cumhuriyet fikri büyük bir çığ gibi büyüdü Halkta demokrasi fikri gelişmeye başladı Bunun yanında laiklikte Avrupa’da gelişmeye başladı Laiklik genel anlamda dinle devlet işlerinin bir birinden ayrılması olarak bilinirEsas anlamda ise din ve vicdan hürriyeti, din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir


67. SAYFA: A)Bölümü


Tablodaki doldurulacak yerler:

a İnsanların çeşitli eğitim istemesi Örneğin Kürtlere ayrı çerkeslere ayrı vs

b Ordu siyasetten ayrılmalı çünkü askerlikle siyaseti birbirine karıştırıyorlar

cDinin bir parti gibi siyasetle karıştırılması

dTürkiye'nin hilafetlere karıştırılması


B)Bölümü


Eğitimin zaman kaybedilecek bir şey olmadığı için Atütürk bu sözü söylüyor

C)Bölümü


Bu kanunlar ortak olarak "Ülkeyi Kalkındırma" adına çıkarılmıştır

68SAYFA: A) Bölümü


Soru 1:Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuritet yönetimne sahip olmasıyla ilgili sözü
Soru 2:Herkes aynı fikirde olmayabilir,onun için farklı yöneticiler gerekiyordu
Soru 3:Kendisine karşıt olmasını beklemiştirBu sayede ilerleme olur
Soru 4:Ülkenin çok partili hayata tamamen geçtiğinin göstergesidir


B) Bölümü


Çok partili hayat demokrasiyle olurBu yüzden çok partili olmak gelişme cumhuriyet ve demokrasi için önemlidir

C) Bölümü


PARTİ ADI:Cumhuriyet halk fırkası 
KURULUŞ TARİHİ:9 eylül 1923
PARTİ KURUCULARI:Mustafa Kemal Atatürk 
PARTİ ADI:Terakki Perver Cumhuriyeti fırkası 
KURULUŞ TARİHİ:17 kasım 1924 
PARTİ KURUCULARI:Kazım Kar,Rauf Orbay,Ali Fuat
PARTİ ADI:Serbest Cumhuriyet Fırkası 
KURULUŞ TARİHİ:12 Ağustos 1930 
PARTİ KURUCULARI:Fathi Okyar

1)Terakki Perver Cumhuriyet fırkası partiye katılacak insanları daha dikkatli seçerdim


sayfa 69


a:inkilabı:din kurumlrının düzenlenmesi
gerekçesi:asıl özelliklerini kaybetmeleri
sonuçları:30kasım 1925

b:inkilabı:kıyafette değişiklik
gerekçesi:çağdaşlaşma
sonuçları:25 kasım 1925

c:inkilabı:takvim ve saat ölçüleri
gerekçesi:batı uygarlığı
sonuçları:26 aralık 1925

d :inkilabı:soyadı kanunu
gerekçesi:lakap sorunu
sonuçları:21 haziran 1934

e:inkilabı:kadının türk toplumundaki yeri
gerekçesi:kadınların ezikliği
sonuçları:3 nisan 1930

f:inkilabı:sağlık hizmetleri
gerekçesi:sağlık ve sosyal yardım bakanlığı
sonuçları:2 mayıs 1920

en aşağıdaki sorunun cevabı da :çağdaşlaşmaya dogru giden adımlar...


sayfa 70 cevapları 


1.soru cevabı=> Cumhuriyet halk fırkası

2.soru cevabı=> Nedini sudur=> Biz hilafeti yeniden isteriz.biz yeni kanunlar istemeyiz.bize mecelli yeterlidir.medreseler,tekkeler ,şeyhler,müritler biz sizi koruyac**ız.çünkü mustafa kemalın partisi hilafeti kaldırdı. bunlar kıskırtmanın nedenleri olmustur.

3.sorunun cevabı=> Mustafa kemalın hilafeti kaldırmasını.Yeni partinin kullanıldıqı sloganın gerici haykırışlarla dolu olmasını savunuyorlar...

4.sorunun cevabı=> Hükümet ve meclis tedbirler almayı gerekli görmesi ,takrir-i sükun kanunununçıkması,istiklal mahkemelerini kurması v.s

5.sorunun cevabı=> Zararlı partiler, hilafeti yeniden isteyenler, yeni kanunları istemeyenler, hilafeti kaldıranlar qibi önlemler...

6.sorunun cevabı=> Terakkiperver cumhuriyet fırkası denilen zaralı siyasi kurulusun kapanması.İstiklalin mahkemelerini kurması v.s

7.sorunun cevabı=> Nutuk büyük bir kaynak kitaptır.çünkü ütün önemli şeylerin bir arada olmasını istedigi için mustafa kemal bir araya toplamıstır...

8.sorunu cevabı=> Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmalarını çözememiştir...

9.sorunun cevabı=> Terakkiperver cumhuriyet partisi zararlı siyasi kuruluşudur.bunun için kapatılması esas olmuştur...


Sayfa 71.


A BÖLÜMÜ:

Y
D
Y
Y
D
D
D
Y
D
Y
D
Y
D


B BÖLÜMÜ:

1926 öncesi
*osmanlı devleti kapitülasyonlar nedeniyle kabotaj hakkına sahip değildi
*türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işi yabancı gemilerce yapılıyordu
*deniz ulaşımının büyük bir bölümü ile önemli limanların işletilmesi yabancıların elindeydi.

1926 sonrası
*denizlerimizde de bağımsızlığı sağlamak milli ekonomi ilkesi doğrultusunda bir adım atıldı
*kabotaj kanunu ile türk denizleri ve limanlarında işletmecilik ve taşımacılık hakkı sadece türk devletine ve türk vatandaşlarına verildi.


72. sayfa


Suikast girişiminden sonra benim ve arkadaşlarımın nasıl

03/10/2012

7. Sınıf Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları

Bu yazımızda sizlere anıttepe yayaınlarının sosyal bilgiler kitap ceplarını veriyoruz başarılar.

Sayfa 34     Sayfa 35     Sayfa 58     Sayfa 59
Sayfa 106   Sayfa107    Sayfa 128   Sayfa 129
Sayfa 160   Sayfa 161   Sayfa184    Sayfa 185
Sayfa 214   Sayfa 215

Tags: 7. Sınıf Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sınıf Sosyal Bilgiler Kitap Cevapları, 7. Sınıf Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabının Cevapları, 7. Sınıf Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı, 7. Sınıf Sınıf Sosyal Bilgiler Konusları

03/10/2012

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları

Bu yazımızda sizlere 6. sınıf sosyal bigiler altın kitaplar yayınları ceplarını vereceğiz başarılar.

6. Sinif Sosyal Bilgiler Ders Kitabi Cevaplari Altin Kitaplar 

Sayfa 32        Sayfa 33
Sayfa 58        Sayfa 59
Sayfa 94        Sayfa 95
Sayfa 116      Sayfa 117
Sayfa 134      Sayfa 135
Sayfa 160      Sayfa 161
Sayfa 176      Sayfa 177

Tags: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitap Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Özetleri, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb

03/10/2012

Şiirde Kafiye ve Redif

Bu yazımızda sizlere 9. sınıf konusus olan şiirde biçimin kafiey ve redif konuları işleyeceğiz.

Redif

REDİF     Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine "redif" denir.

Örnek-1

Bizim elde bahar olur, yaz olur.
Göller dolu ördek olur, kaz olur.
Sevgi arasında yüz bin naz olur.
Suçumu bağışla, ben sana kurban. (Ercişli Emrah)

Örnek-2

Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu.
Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. (F. Nafiz Çamlıbel)

KAFİYE (UYAK)

Mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin benzerliğine kafiye denir.

Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözü,
Nücuma sor ki, bu kirpikler uyku görmüş ?  (Mehmet Akif ERSOY)

KAFİYE ÇEŞİTLERİ

1) Yarım Kafiye

     Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir.

Örnek-1

Ben çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
Bulanık bulanık akar
Dağlarım seliyim şimdi (Kul Mustafa)

Örnek-2

İstedim kendimi bu göle atam
Elimi uzatıp yavruyu tutam

Örnek-3

Üstümüzden gelen boran kış gibi 
Şahin pençesinde yavru kuş gibi 
Seher sabahında rüya düş gibi 
Çağıta bağırta aldı dert beni

2) Tam Kafiye

     İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

Örnek-1

Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum,
Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum,
Hulyamı tutan bir büyü var onda diyordum
(Y. Kemal Beyatlı)

Örnek-2

Sen miydin o afet ki dedim, bezm-i ezelde
Bir kanlı gül ağzında ve mey kasesi elde,
Bir sofrada içtik, ikimiz aynı emelde,
Karşımda uyanmış gibi bir baktı sarardı. (Yahya Kemal Beyatlı)

Örnek-3

On atlıya karar verdim yını 
Yenice sevdaya salmış bını 
El yanında yakar gider kını 
Tenhalarda gülüşünü sevdiğim.

3) Zengin Kafiye

     Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

Örnek-1

Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
Soğuk bir mart sabahı.. Buz tutuyor her soluk     (Faruk Nafiz Çamlıbel)

Örnek-2

Baygın bir ihtizaz ile bi-huş akar dere,
Sahillerinde çocuklar uzanmış çemenlere. (Orhan Seyfi Orhon)

Örnek-3

Miskin Yunus biçareyim 
Baştan ayağa yareyim 
Dost ilinden avareyim 
Gel gör beni aşk neyledi    (Yunus Emre)

4) Cinaslı Kafiye

    Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.

Örnek-1

Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem
Götürseler asmaya

Örnek-2

Bilmem ki yaz mı gelmiş
Niçin açmış gül erken
Aklımı kayıp ettim
Nazlı yarim gülerken

Örnek-3

Kendin çöz kendin tara                       Bağ bana 
Değmesin el başına                             Bahçe sana bağ bana
Ben yarime kavuştum                         Değme zincir kâr etmez
Darısı el başına                                    Zülfün teli bağ bana

KAFİYE ŞEMASI

Mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. Kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır.

1. Düz Kafiye:   "a a a b"   "bbbc"   "cc"   "a a b b"   olmalı.

İftardan önce gittim Atik-Valde semtine
Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
Sessizdiler, Fakat Ramazan maneviyyeti
Bir tatlı intizara çevirmiş sukuneti

2.  Çapraz Kafiye: "a b a b"   "cdcd" olmalı.

Hayran olarak bakarsınız da
Hülyanızı fetheder bu hali
Beş yüz sene sonra karşınızda
İstanbul fethinin hayali

3.Sarma Kafiye: "a b b a"   "cddc" olmalı.

İhtiyar, elini bağrına soktu,
Dedi ki: "İstanbul muhasara
Başlarken aldığım gaza yara
İçinden çektiğim bu oktu.

Tags: Şiirde Kafiye, Şiirde Redif, Kafiye Çeşitleri, Şiirde Uyak, Redif Nedir, Kafiye Nedir, Uyak Nedir

03/10/2012

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Bu metinler Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler ve Göstermeye Bağlı Edebî Metinler olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
Bu metinler, bir olay veya durum çevresinde yer, zaman, kişi belirtilerek ve bir plan dahilinde olayların okuyucunun veya dinleyicinin zihninde canlandırılacak şekilde ifade edilmesiyle oluşur.
Anlatmaya bağlı edebî metin türleri şunlardır:
 1. Masal
 2. Destan
 3. Halk hikâyesi
 4. Mesnevi
 5. Manzum hikâye
 6. Hikâye
 7. Roman
 • Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
Göstermeye bağlı edebî metinler, bir olayı seyircinin önünde canlandırmak için oluşturulan metinlerdir. Göstermeye bağlı edebî metinleri kendi içerisinde iki gruba ayırmak mümkündür:
 • 1. Geleneksel Tiyatro
 1. Karagöz
 2. Orta oyunu
 3. Meddah
 4. Köy seyirlik oyunu
 • 2. Modern tiyatro
 1. Trajedi
 2. Komedi
 3. Dram
Tags: Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler, Göstermeye Bağlı Edebî Metinler, Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler, Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Kaça Ayrılır, Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Nelerdir

02/10/2012

8. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları

Burada sizlere 8. sınıf türkçe kitabının cevaplarını sunuyoruz başarılar.

8. Sinif Turkçe Çalişma Kitabi Cevaplari Meb Yayinlari

1. TEMA
Sayfa 25
Sayfa 36
Sayfa 37
Sayfa 22
Sayfa 38
Sayfa 23
Sayfa 24
2. TEMA
Sayfa 44
Sayfa 52
Sayfa 60
Sayfa 68
Sayfa 45
Sayfa 53
Sayfa 61
Sayfa 69
Sayfa 46
Sayfa 54
Sayfa 62
Sayfa 70
Sayfa 47
Sayfa 55
Sayfa 63
Sayfa 71
Sayfa 48
Sayfa 56
Sayfa 64
Sayfa 72
Sayfa 49
Sayfa 57
Sayfa 65
Sayfa 73
Sayfa 50
Sayfa 58
Sayfa 66
Sayfa 51
Sayfa 59
Sayfa 67
3. TEMA
Sayfa 76
Sayfa 84
Sayfa 92
Sayfa 100
Sayfa 77
Sayfa 85
Sayfa 93
Sayfa 101
Sayfa 78
Sayfa 86
Sayfa 94
Sayfa 102
Sayfa 79
Sayfa 87
Sayfa 95
Sayfa 103
Sayfa 80
Sayfa 88
Sayfa 96
Sayfa 81
Sayfa 89
Sayfa 97
Sayfa 82
Sayfa 90
Sayfa 98
Sayfa 83
Sayfa 91
Sayfa 99
4. TEMA
Sayfa 106
Sayfa 110
Sayfa 114
Sayfa 118
Sayfa 107
Sayfa 111
Sayfa 115
Sayfa 119
Sayfa 108
Sayfa 112
Sayfa 116
Sayfa 109
Sayfa 113
Sayfa 117
 

Tags: 8. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Kitap Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Konuları, 8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları, 78 Sınıf Türkçe Soruları

02/10/2012

7. Sınıf Gizem Yayınları Türkçe Kitabı Cevapları

 

Bu yazıda sizin ,için 7. sınıf türkçe çalışma kiabı cavaplarını veriyoruz.
7. Sinif Turkçe Çalişma Kitabi Cevaplari Gizem Yayınları
Sayfa  11         Sayfa 12             Sayfa 13
Sayfa  14         Sayfa 15             Sayfa 16
Sayfa  17         Sayfa 18             Sayfa 19
Sayfa  20         Sayfa 21             Sayfa 22
Sayfa  23         Sayfa 24             Sayfa 25
Sayfa  26         Sayfa 27             Sayfa 28
Sayfa  29         Sayfa 30             Sayfa 31
Sayfa  32         Sayfa 33             Sayfa 34
Sayfa  35         Sayfa 36             Sayfa 37
Sayfa  38         Sayfa 39             Sayfa 40
Sayfa  41         Sayfa 42             Sayfa 43
DEVAMI GELECEK..
 
Tags: 7. Sınıf Gizem Yayınları Türkçe Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Kitap Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Konuları, 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları

02/10/2012

6. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Kitabı Cevapları

 

Bu yazımızda sizlere 6 . sını doku yayıonlarının türkçe çalışma kitabının cevaplarını sunuyoruz başarılar dileriz. :)
 
Tags: 6. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Kitap Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Konuları, 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları

02/10/2012

7. Sınıf Matematik Kitabı Cevapları

 

Bu yazımızda sizler için 7. sınıf kitabının cevaplarını ve konularını paylastık başarılar arkadaşlar. :)
 
7. Sinif Matematik Ders Kitabi Cevaplari Semih Ofset Yayinlari
Sayfa 47     Sayfa 48      Sayfa 49
Sayfa 50     Sayfa 87      Sayfa 88
Sayfa 89     Sayfa 90      Sayfa 140
 
Tags: 7. sınıf matematik kitabı cevapları, 7. sınıf matematik kitap cevapları, 7. sınıf matematik kitabının cevapları, 7. sınıf matematik konuları, 7. sınıf matematik konu anlatımları

02/10/2012

8. Sınıf Matematik Kitabı Cevapları

bu yazıda 98. sınıf matematik kitabının cevaplarını bulabileceksiniz konularınıda aynı şekilde başarılar :)

8. Sinif Matematik Ders Kitabi Cevaplari Meb Yayinlari
Sayfa 16      Sayfa 21       Sayfa 22
Sayfa 23      Sayfa 27       Sayfa 31
Sayfa 34      Sayfa 35       Sayfa 36
Sayfa 37      Sayfa 38       Sayfa 41 
Sayfa 44      Sayfa 45  

Tags: 8. sınıf matematik kitabı cevapları, 8. sınıf matematik kitap cevapları, 8. sınıf matematik kitabının cevapları, 8. sınıf matematik konuları, 6. sınıf matematik konu anlatımları

02/10/2012

6. Sınıf Matematik Kitabı Cevapları

6. sınıf matematik kitabı cevaplarını burada bulabilirsiniz başarılar kardeşlerim :)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları


I. ÜNİTE
II. ÜNİTE 
Ders Kitabı Sayfa 19
III. ÜNİTE
IV. ÜNİTE
V. ÜNİTE
VI. ÜNİTE
VII. ÜNİTE
VIII. ÜNİTE
IX. ÜNİTE

Tags: 6. sınıf matematik kitabı cevapları, 6. sınıf matematik kitap cevapları, 6. sınıf matematik kitabının cevapları, 6. sınıf matematik konuları, 6. sınıf matematik konu anlatımları

02/10/2012

8. Sınıf İngilizce Kitabı Cevapları

Bu yazımızda sizlere 8. sınıf ingilizce kitap cevaplarını vereceğiz.

8. SINIF İNGILIZCE DERS KITABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI

Sayfa 12    Sayfa 13     Sayfa 14
Sayfa 15    Sayfa 16     Sayfa 18
Sayfa 19    Sayfa 23     Sayfa 25
Sayfa 26    Sayfa 28     Sayfa 29
Sayfa 30    Sayfa 34     Sayfa 35
Sayfa 36    Sayfa 37     Sayfa 38
Sayfa 39    Sayfa 40     Sayfa 41
Sayfa 44    Sayfa 46     Sayfa 47
Sayfa 48    Sayfa 49     Sayfa 50
 
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabi Cevapları Dikey Yayınları
 
 
Sayfa 32
 
Sayfa 54
 
Sayfa 33
 
Sayfa 55
 
Sayfa 34
 
Sayfa 56
 
Sayfa 35
 
Sayfa 57
 
Sayfa 36
 
Sayfa 58
 
Sayfa 37
 
Sayfa 59
 
Sayfa 38
 
Sayfa 60
 
Sayfa 39
 
Sayfa 61
 
Sayfa 40
 
Sayfa 62
 
Sayfa 41
 
Sayfa 63
Sayfa 20
 
Sayfa 42
 
Sayfa 64
 
Sayfa 43
 
Sayfa 65
 
Sayfa 44
 
Sayfa 66
 
Sayfa 45
 
Sayfa 67
 
Sayfa 46
 
Sayfa 68
 
Sayfa 47
 
Sayfa 69
 
Sayfa 48
 
Sayfa 70
Sayfa 27
 
Sayfa 49
 
Sayfa 71

Tags: 8. Sınıf İngilizce Kitabı Cevapları, 8. Sınıf İngilizce Kitap Cevapları, 8. Sınıf İngilizce Kitabının Cevapları, 8. Sınıf İngilizce Konuları, 8. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

02/10/2012

7. Sınıf İngilizce Kitabı Cevapları

7. sınıf ingilizce doku yayınları ve özgün yayınları cevaplarını sizlere paylaşıyoruz.

7. Sinif ingilizce Doku Yayinlari Ders Kitabi Cevaplari 
Sayfa 16   Sayfa 19     Sayfa 20
Sayfa 21   Sayfa 24     Sayfa 25  
Sayfa 26   Sayfa 27     Sayfa 28      

7. Sinif İngilizce Ders Kitabi Cevaplari Özgün Yayinlari
 
DEVAMI GELECEK..
 
Tags: 7. Sınıf İngilizce Kitabı Cevapları, 7. Sınıf İngilizce Kitap Cevapları, 7. Sınıf İngilizce Kitabının Cevapları, 7. Sınıf İngilizce Konuları, 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımları

02/10/2012

6. Sınıf İngilizce Kitabı Cevapları

Atlantik yayaınlarının 6. sınıf ingilizce kitap cevaplarını sizlerle paylasıyoruz. Devamı gelecektir. :)

UNİT 1
Sayfa 2       Sayfa 3         Sayfa 4
Sayfa 5       Sayfa 7         Sayfa 8
Sayfa 9       Sayfa 10       Sayfa 11
 
UNİT 2
Sayfa 13     Sayfa 14       Sayfa 15
Sayfa 16     Sayfa 17       Sayfa 18
Sayfa 19     Sayfa 20       Sayfa 21
 
DEVAMI GELECEK..
 
Tags: 6. sınıf ingilizce kitap cevapları, 6. sınıf ingilizce kitabı cevapları, 6. sınıf ingilizce kitabının cevapları, 6. sınıf ingilizce konuları, 6. sınıf ingilizce konu analtımları

01/10/2012

The Present Continuous (İngilizce Şimdiki Zaman)


Present Continuous (Progressive) { Şimdiki Zaman } , Bu tens konuşma anında devam eden (süren) aktiviteleri vurgulamak için kullanılır ( ŞU AN )
John is sleeping right now
I need an umbrella because it is raining
John and marry are talking on phone
Bu tens ayrıca genelde süreklilik halinde olan aktiviteleri vurgulamak için de kullanılır.
am taking five course this semester
John is trying to improve his work habits
She is writing another book this year
Sonu - e ile biten fiillerde -e düşer - ing gelir
make – making
write – writing
come – coming
dance – dancing
Sonu - ie ile biten fiiller - ying takısı alırlar
lie – lying
die – dying
tie – tying
Eğer tek heceli bir fiilin sonu ( sesli + sessiz ) harf ile bitiyorsa son sessiz ikilenerek – ing takısı alır.Bu kuralın istisnası şudur : eğer bir fiilin sonu ( -y ) veya ( – w ) sesizlerinden biri ile bitiyorsa, fiil tek heceli bile olsa son sessiz ikilenmez.
stop – stopping
run – running
get – getting
swim – swimming
big – bigger
hot – hotter
thin – thinner
draw – drawing
play – playing
İki veya daha fazla heceli fiilerde son sessizin ikilenmesine gerek yoktur
happen – happening
visit – visiting
remember – remembering
Sonu iki sessizle biten tek heceli fiiler direkt olarak – ing takısı alırlar
help – helping
work – working

Tags: Present Continuous konu anlatımı, Present Continuous konusu,  Present Continuous soruları, Present Continuous test, İngilizce Şimdiki zaman konusu

01/10/2012

The Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman)

The Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman) | görsel 1


Dünya yuvarlaktır (genel) , Ateş yakar (genel) , İnsanlar acıkır ….. Gibi
I-Genel olayları ve durumları vurgulamak için Simple Present tense kullanılır. bunlar; geçmişte vardı , şu an var , gelecekte de olacak . örn : Dünyanın dönmesi .
1.Water consists of hydrogen and oxygen
2.Most animals kill only for food
3.The world is round
II-Simple present tense günlük aktiviteleri ve alışkanlıkları vurgulamak için de kullanılır.
1.I study for two hours every night
2.My classes begin at nine
3.He always eats a sandwich for lunch
III-Belirli fiilerin continuous tense ( şimdiki zaman ) halleri olmadığından bu tens’te kullanılmaları zorunludur.
1.I don’t recognize that man
2.He needs a pen right now
Aşaıdaki fiiler normalde continuous tenslerle kullanılmazlar
Appreciate
Believe  ,  Belong
Care  ,  Consis  ,  Cost  ,  Contain
Depend  ,  Dislike  ,  Doubt
Envy  ,  Exist
Fear  ,  Feel
Hate  ,  Hear
İmagine
Know
Like  ,  Love
Mean
Need
Owe  ,  Own
Possess  ,  Prefer
Realise  ,  Remember
See  ,  Seem  ,  Seem  ,  Smell  ,  Sound  ,  Suppose
Taste
Understand
Want
İnclude
Sonu s , sh , ch , x ile biten sözcüklerin çoğulu ve fiilerin geniş zaman halleri -estakısı alırlar. 
Finish – Finishes
Watch – Watches
Bus - Buses
Box – Boxes
Sonu y ile biten sözcükler - ies takısı alırlar , fakat y nin önünde sesli harf varsa sonuna sadece - s gelir 
Study – studies
Try – tries
Baby – babies
Boy – boys
Sonu f veya fe ile biten sözcükler – ves takısıyla çoğul olurlar
knife – knives
shellf – shellves
Geniş zamnada Have fiili he , she , it için has olarak değişir.
have a shover everyday
John has a shover everyday
Sıklık belirten fiiller Sımple present tens’te özneden hemen sonra gelirler
always / Never / often / Sometimes / Usually + Present simple (Geniş zaman)
Sue always arrives at work early
I usually go to work by car but sometimes I walk
Julia never eats breakfast

Tags: Simple Present Tense konu analtımı, Simple Present Tense ingilizce dersi, İngilizce Geniş zaman konu analtımı, ingilizce geniş zaman

01/10/2012

Future Tense – am/is/are going to (İngilizce Gelecek Zaman)

 

Gelecek zamanda yapılması planlanan, tasarlanan eylemleri ifade etmek için ingilizce de iki tür

gelecek zaman yapısı kullanılır. Tükçedeki -ecek, -acak yapısına karşılık gelir.


Going to yapısı gelecekle ilgili olarak daha kesin olarak planlanmış eylemleri ifade ederken, will yapısı bir kerelik olayları, isteyerek yapılan olayları, söz vermeyi, somut gerçekleri, beklentileri ve tahminleri ifade eder. Modern ingilizcede genellikle her şahıs için will kullanılır ve genellikle kısaltılarak kullanılır.

Gelecek Zaman Cümleleri

Olumlu Cümle ÖZNE + WILL/SHALL + FİİL (YALIN) + ZARFLAR  
Soru Cümlesi WILL + ÖZNE + FİİL (YALIN) + ZARFLAR
Soru Sözcüklü Soru Cümlesi SORU SÖZCÜĞÜ + WILL + ÖZNE + FİİL (YALIN) + ZARFLAR
Olumsuz Cümle ÖZNE +WON’T / SHAN’T + FİİL (YALIN) + ZARFLAR

 

going to ile özne+am,is,are+going to+ fiil+ diğer

 

Basit gelecek zaman İngilizce’de temel olarak iki şekilde ifade edilir: Birisi “will” ile diğeri ise “ “be going to” iledir. Bu iki şekilden birini kullanmak bazen aynı kapıya çıkar, ama genel olarak ikisi birbirinden çok değişik anlamlar ifade eder. Bu farklılık önceleri çok soyut gibi görünebilir. Fakat zamanla ve alıştırma yaparak, farklılıkları anlamak ve kullanmak kolaylaşır.

Will ve shall geleceği anlatmanın saf (pure) şekilleridir.

1- Her iki şekil de gelecekte spesifik bir zamana gönderme yapar. Hareket, gelecekte devam etmez. Bir kerelik aksiyondur.

Geçmiş Şimdi Gelecek

2- 

a) Will ile gelecek zamanı göstermek için özneden sonra “will yardımcı fiiliyle esas fiilin kök hali kullanılır. Soru hariç, will modern İngilizcede her şahıs için çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Örnekler:
I will always support you = Seni daima destekleyeceğim.

Where will you go after the lesson?   Dersten sonra nereye gideceksin?

She will never believe her husband    O kocasına hiçbir zaman güvenmeyecek.

I will soon learn English very well.      İngilizceyi yakında çok iyi öğreneceğim.

Will the shops be open tomorrow?     Dükkanlar yarın açık olacak mı?

 

b) Will genellikle kısaltılır ki bu daha iyi bir İngilizce sayılır.

 

You’ll remember these good days.      Bu güzel günleri hatırlayacaksın.

How’ll you get home?                       Eve nasıl gideceksin?

He’ll visit you in your office tomorrow. Yarın sizi büronuzda ziyaret edecek.

We’ll fight for our country                 Ülkemiz için savaşacağız.

Where’ll they go tomorrow evening?    Yarın akşam nereye gidecekler? 

3- İsteyerek yapılan (Gönüllü) bir hareket için will kullanılır.

Will konuşmacının gönüllü olarak bir hareket veya davranışta bulunacağını gösterir. Bu hallerde, will yardımcı fiilini başka birisinin şikayetine veya yardım talebine yanıt olarak kullanırız. Ayrıca, başka birisinden yardım istediğimizde veya bizim için gönüllü olarak bir aksiyonda bulunmasını arzuladığımızda kullanabiliriz.

Başkası için bir harekette bulunmayı reddettiğimiz zaman ise, “will not” veya “won’t” kullanırız.

Örnekler:

I will give you the information you need.  Gereksindiğin malumatı sana vereceğim.

I won’t do all this work for you.              Bütün işleri sizin için ben yapmayacağım.

You will not warn them again.                Onları bir daha ikaz etmeyeceksin.

Will you help me carry this suitcase?       Bu bavulu taşımama yardım edermisin?

I will do something about it.                   Bu hususta bir şeyler yapacağım.

 

4- Will bir söz vermeyi, taahhüdü ifade eder. 

I’ll always love you.  Seni daima seveceğim.

I’ll give you a call when I arrive  Vardığımda, seni telefonla arayacağım.

I promise that I will never do it again.  Bir daha yapmayacağıma söz veririm.

I’ll take care of it.  Ben icabına bakarım.

5- Will tahmin bildirir.

Will gelecek hakkında tahminlerde kullanılır. Böyle cümlelerde, öznenin gelecekteki olaylar üzerinde pek kontrolü yoktur. 

Örnekler:

The year 2008 will be very critical= 2008 yılı çok kritik olacak.

Alex will be the biggest star in soccers. = Alex futbolun en büyük yıldızı olacak. .

Turkey will be an international actor. = Türkiye uluslar arası aktör olacak.

6- Will somut gerçekleri ifade eder.

 

One day we’ll all die.  Bir gün hepimiz öleceğiz.

Our country will always survive  Ülkemiz daima yaşayacaktır.

The sun will always rise.  Güneş daima doğacaktır.

7- Will beklentileri ifade eder. 

I’ll marry her sooner or later  Er veya geç onunla evleneceğim.

She will be my wife             O benim karım olacak.

We’ll all be doctors.             Hepimiz doktor olacağız.

 

8- Will now = from now on = from now onwards = Bundan böyle, artık anlamını taşır


I will now leave this country.   Artık bu ülkeyi bırakacağım.

He will now be more strict.      Bundan böyle daha sert olacaktır.

You will now know me beter.   Artık beni daha iyi tanıyacaksın.

They will now learn the truth.  Artık gerçeği öğrenecekler.

9- Will cümlesinde Zarfların Yeri Zaman zarflarının yerini doğru saptamak gerekir. 
Örnekler : He will never help you     Sana hiçbir zaman yardım etmeyecek. She will always be mine   Daima benim olacak. They will never come together  Hiçbir zaman bir araya gelmeyecekler.


 

10- Will ile shall ayırımı


''Will” ve “Shall”’in her ikisi de özel yardımcı fiildir(modal auxillary).

Kural olarak saf gelecek zaman birinci tekil şahısta “shall” ile, diğer şahıslarda“will” ile ifade edilir.

Ancak, çağdaş İngilizce’de tüm şahıslarda “will” kullanılabilir. Eski İngilizce’de shall, I ve we zamirlerinde will’in alternatifiydi. Ama artık özellikle Amerikan İngilizcesinde shall kullanımı giderek azalıyor. Bunun istisnası soru cümleleridir.

Örnekler: 

When shall we meet again?  Tekrar ne zaman buluşacağız?

Shall we go now?               Artık gidelim mi?

Why shall I do this ?           Bunu neden yapacağım(yapayım)?

11- Will/Shall her ikisi de saf gelecek ifadesi olduğundan, herhangi bir kişinin irade ve eğilimine değil, dış çevreye bağımlıdır. Bu en ayırıcı özellikleridir.

12- “Shall” tavsiyeler, öneriler ve ikramlar için kullanılabilir.

Shall I start reading?  Okumaya başlayayım mı?

Shall we start the match?  Maça başlayalım mı?

What shall do I now?  Şimdi ne yapayım.

13- Shall, will’e göre daha kişisel ve daha afakîdir.

I shall ask everybody what this means  Bunun ne demek olduğunu herkese soracağım.

You shan’t see me again.  Beni bir daha görmeyeceksin.

I shall be there soon.  Yakında orada olacağım.


14- Will birinci tekil şahısta (I=ben) kullanıldığında kararlığı, shall, ikinci l şahısta(you=sen, siz) kullanıldığında zorlamayı ifade eder. Ancak, modern İngilizce’de, özellikle Amerikan İngilizce’de bu kural da kuvvet kaybediyor.

I’ll accomplish this job whatever it takes.  Bedeli ne olursa olsun bu görevi başaracağım.(kararlılık)

You shall do what I say.  Dediğimi yapacaksın. ( Zorlama)

You shall all come to see me. Hepiniz beni görmeye geleceksiniz (zorlama)

Going To:

Yazı ve konuşma dilinde geleceği ifade eden belki de en yaygın yoldur. Ama saf bir gelecek değildir. Geleceğin renkli bir anlatımını sağlar.

Dikkat : “going to” istisnalar hariç, sadece tek cümleli yapılarda kullanılır.

1-“Going to” müsbet cümlelerde kullanılır ve yakın geleceği gösterir. 

Örnekler:

I am going to see you soon. = Seni yakında göreceğim.

She is going to meet her boss. = Patronuyla görüşecek.

They are going to appear on TV. = Televizyona çıkacaklar.

2-Will/Shall’ den farklı olarak, “going to” kişisel eğilim ve niyetle ilgilidir. Dışsal faktörlere bağımlı değildir. Bu husus “going to” nun en önemli özelliğidir. Örnekler:

He is going to sell his house. = Evini satacak

They are going to make a meeting. = Toplantı yapacaklar.

We’re going to be friends. = Arkadaş olacağız.

She is going to make a big cake. = Büyük bir pasta yapacak.

3-Konuşanın aklında “going to” kesinlik ifade eder.

I’m going to fire him. = Onu (mutlaka) işten atacağım.

She is going to turn me down. = Beni (kesinlikle) reddedecek.

You are going to regret for this. = Bunu yaptığına (mutlaka) pişman olacaksın.

4-“going to” eşyalarla, maddelerle ilgili olduğu zaman, tahmin veya kaçınılmaz duruma işaret eder.

It’s going to rain. = Yağmur yağacak ; (bulutlardan belli)

FB is going to be the champion = FB şampiyon olacak (Puan durumu öyle gösteriyor)

She is going to have a baby. = Onun bir bebeği olacak. (Çünkü hamile)


5-Bazen daha önce alınmış bir kararı gösterir.

I am going to change my school. = Okulumu değiştireceğim.

He is going to change his job. = O işini değiştirecek.

She is going to buy a new car. = O yeni bir otomobil alacak.

Tags: Future Tense Konu Anlatımı, Future Tense Gelecek Zaman, Future Tense Testleri, Future Tense Yapısı

01/10/2012

Fizik Dersi Testleri

 

a. Fizik  Testleri
 1. Test
 2. Test
 3. Test
 4. Test
 5. Test
b. Fizik Testleri
 1. Test
 2. Test
 3. Test
 4. Test
 5. Test

Tags: 9. sınıf fizik testleri, 10. sınıf fizik testleri, 11. sınıf fizik testleri, 12. sınıf fizik testleri, fizik soruları

01/10/2012

Matematik Dersi Testleri

 

a. Matematik Testleri
 1. Test
 2. Test
 3. Test
 4. Test
 5. Test
b. Matematik Testleri
 1. Test
 2. Test
 3. Test
 4. Test

Tags: 9. sınıf matematik testleri, 10. sınıf matematik testleri, 11. sınıf matematik testleri, 12. sınıf matematik testleri, matematik soruları

01/10/2012

Coğrafya Dersi Testleri

 

a. Coğrafya Testleri

 1. Test
 2. Test
 3. Test
 4. Test
 5. Test

b. Coğrafya Testleri

 1. Test
 2. Test
 3. Test
 4.  Test
 5. Test

Tags: 9. sınıf coğrafya testleri, 10. sınıf coğrafya testleri, 11. sınıf coğrafya testleri, 12. sınıf coğrafya testleri, coğrafya soruları

Bu blog en iyi Google Chrome'da çalışır.

All Rights Reserved. Copyright © Msn Nickleri tüm hakları saklıdır. Site Map
Temayı düzenleyen: nickcenter..