01/10/2012

The Present Continuous (İngilizce Şimdiki Zaman)


Present Continuous (Progressive) { Şimdiki Zaman } , Bu tens konuşma anında devam eden (süren) aktiviteleri vurgulamak için kullanılır ( ŞU AN )
John is sleeping right now
I need an umbrella because it is raining
John and marry are talking on phone
Bu tens ayrıca genelde süreklilik halinde olan aktiviteleri vurgulamak için de kullanılır.
am taking five course this semester
John is trying to improve his work habits
She is writing another book this year
Sonu - e ile biten fiillerde -e düşer - ing gelir
make – making
write – writing
come – coming
dance – dancing
Sonu - ie ile biten fiiller - ying takısı alırlar
lie – lying
die – dying
tie – tying
Eğer tek heceli bir fiilin sonu ( sesli + sessiz ) harf ile bitiyorsa son sessiz ikilenerek – ing takısı alır.Bu kuralın istisnası şudur : eğer bir fiilin sonu ( -y ) veya ( – w ) sesizlerinden biri ile bitiyorsa, fiil tek heceli bile olsa son sessiz ikilenmez.
stop – stopping
run – running
get – getting
swim – swimming
big – bigger
hot – hotter
thin – thinner
draw – drawing
play – playing
İki veya daha fazla heceli fiilerde son sessizin ikilenmesine gerek yoktur
happen – happening
visit – visiting
remember – remembering
Sonu iki sessizle biten tek heceli fiiler direkt olarak – ing takısı alırlar
help – helping
work – working

Tags: Present Continuous konu anlatımı, Present Continuous konusu,  Present Continuous soruları, Present Continuous test, İngilizce Şimdiki zaman konusu

01/10/2012

The Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman)

The Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman) |  görsel 1


Dünya yuvarlaktır (genel) , Ateş yakar (genel) , İnsanlar acıkır ….. Gibi
I-Genel olayları ve durumları vurgulamak için Simple Present tense kullanılır. bunlar; geçmişte vardı , şu an var , gelecekte de olacak . örn : Dünyanın dönmesi .
1.Water consists of hydrogen and oxygen
2.Most animals kill only for food
3.The world is round
II-Simple present tense günlük aktiviteleri ve alışkanlıkları vurgulamak için de kullanılır.
1.I study for two hours every night
2.My classes begin at nine
3.He always eats a sandwich for lunch
III-Belirli fiilerin continuous tense ( şimdiki zaman ) halleri olmadığından bu tens’te kullanılmaları zorunludur.
1.I don’t recognize that man
2.He needs a pen right now
Aşaıdaki fiiler normalde continuous tenslerle kullanılmazlar
Appreciate
Believe  ,  Belong
Care  ,  Consis  ,  Cost  ,  Contain
Depend  ,  Dislike  ,  Doubt
Envy  ,  Exist
Fear  ,  Feel
Hate  ,  Hear
İmagine
Know
Like  ,  Love
Mean
Need
Owe  ,  Own
Possess  ,  Prefer
Realise  ,  Remember
See  ,  Seem  ,  Seem  ,  Smell  ,  Sound  ,  Suppose
Taste
Understand
Want
İnclude
Sonu s , sh , ch , x ile biten sözcüklerin çoğulu ve fiilerin geniş zaman halleri -estakısı alırlar. 
Finish – Finishes
Watch – Watches
Bus - Buses
Box – Boxes
Sonu y ile biten sözcükler - ies takısı alırlar , fakat y nin önünde sesli harf varsa sonuna sadece - s gelir 
Study – studies
Try – tries
Baby – babies
Boy – boys
Sonu f veya fe ile biten sözcükler – ves takısıyla çoğul olurlar
knife – knives
shellf – shellves
Geniş zamnada Have fiili he , she , it için has olarak değişir.
have a shover everyday
John has a shover everyday
Sıklık belirten fiiller Sımple present tens’te özneden hemen sonra gelirler
always / Never / often / Sometimes / Usually + Present simple (Geniş zaman)
Sue always arrives at work early
I usually go to work by car but sometimes I walk
Julia never eats breakfast

Tags: Simple Present Tense konu analtımı, Simple Present Tense ingilizce dersi, İngilizce Geniş zaman konu analtımı, ingilizce geniş zaman

Bu blog en iyi Google Chrome'da çalışır.

All Rights Reserved. Copyright © Msn Nickleri tüm hakları saklıdır. Site Map
Temayı düzenleyen: nickcenter..